ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „ХЕРИКС“ ООД

“ ХЕРИКС “ ООД е Администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и местното законодателство и е поела ангажимент за
отговорно обработване и защита на Вашите лични данни.
Изготвихме тази ИНФОРМАЦИЯ, за да Ви предоставим ясна и разбираема информация относно
практиките ни за поверителност, когато осъществявате достъп до или използвате нашия уебсайт:
http://www. heriks.com, така че да можете да направите информиран избор относно използването
на личните Ви данни от страна на “ ХЕРИКС “ ООД.
Когато осъществявате достъп до други услуги или приложения чрез нашия уебсайт, моля,
прочетете условията за поверителност, които се отнасят за тях.
“ ХЕРИКС “ ООД си запазва правото при необходимост да актуализира тази информация, като
публикува новата версия на интернет страницата.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
“ ХЕРИКС “ ООД събира личните данни, които ни предоставяте директно, когато правите
запитвания чрез нашите различни формуляри. Това включва: – за физически лица е: имена,
телефон, имейл. – за юридически лица: има на фирма, лице за контакт, телефон, имейл и населено
място.

ИЗПОЛЗВАНЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние използваме личните Ви данни за да отговаряме на Вашите запитвания.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА
“ ХЕРИКС “ ООД не споделя Вашите лични данни с трети лица.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
“ ХЕРИКС “ ООД съхранява личните Ви данни за срока, необходим за изпълнение на целите, за
които са били събрани.
Моля, имайте предвид, че в някои случаи (разрешаване на спорове) може да съхраним личните
данни за по-дълъг срок.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
“ ХЕРИКС “ ООД спазва стриктни процедури за сигурност при съхранението и разкриването на
информация, която сте ни предоставили, с цел предотвратяване на неразрешен достъп, загуба или
унищожаване на Вашите лични данни.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние гарантираме, че можете да упражнявате правото си на:
1. достъп до лична информация: имате право да поискате информация за това какви Ваши
лични данни съхраняваме, за което имаме законово право във връзка с проверка на
самоличността.
2. коригиране или изтриване: имате право да поискате коригиране или изтриване (правота
„да бъдеш забравен“) на личните си данни.
3. подаване на жалба: имате право да подадете официална жалба до “ ХЕРИКС “ ООД, като
Администратор на личните Ви данни или до Комисията за защита на личните данни.
КОНТАКТ С НАС
Ако имате въпроси или искания относно защитата и обработката на данните Ви, моля, свържете се
с нас:
1. чрез електронна поща, или като използвате нашия онлайн формуляр за запитвания
2. в писмен вид до “ ХЕРИКС “ ООД, като използвате адреса от „Контакти“.