Предназначени са за монтаж към осови вентилатори с квадратен корпус производство на „Херикс“ ООД. Гравитачните щори се отварят от въздушния поток при включване на вентилатора и се затварят при неговото спиране. При неработещ вентилатор , щорите пречат във вентилираното помещение да навлезе въздух от околната среда. Щоровият апарат намалява дебита на вентилатора с 15%.